Pjesma:Civutski vrt

Ako krociš u civutski vrt, na sedmo koleno cini ce pasti...
 I, ko da nema drugih bašti... Di sve pupi i sve šljašti...
 Di na miru možeš šeboj i božure krasti...
 Moja nesretna mati... Htela me spasti... Savetom finim...
 Al morala je dotad znati... Da ne sme kasti... Šta da ne cinim...
 
 Šta je bedem neg široki zid? Lako se zajaši... Ko stari cilaš...
 Mahovina ko astragan... Da bez glasa šmugne dragan...
 Ukraj neba se lepeza mlad šaran porcijaš...
 Ruka zavesu mice... Trepte u tmini... Biserni zdenci...
 Zbog neceg durdic uvek nice... Baš u tišini... I baš u senci...
 
 Necu skoro onim šorom... Ne znam posle put odande...
 Me sem coro, moja lolo... Chu co šoro paša mande...
 Vetar cvili i lelece... Skini suknju i jelece...
 Nit ko mari, nit ko zna... Na cer mande cingara...
 
 Ako dirneš u civutski vrt... Kletvu ceš nositi ko srebrn zvoncic...
 Biceš žedan kraj bunara... I siromah s puno para...
 Sve ceš dijamante dati za smešni cirkoncic...
 Ko u tudi vrt ude... Crn lebac mesi... U crnom plehu...
 Eh... "Ne poželi ništa tude..." Svi smrtni gresi... U tom su grehu...
 
 Kao mrva iz džepa... Truni se lako... Život protekli...
 Da, rekli su mi da je lepa... Ali baš tako? To nisu rekli...