Pjesma:Bezdan

Nema me više u tvojim molitvama,
 više me putem ne prate.
 A noæ mi preti, ponoæ i pusta tama,
 kad me se samo dohvate.
 
 Više me ne voliš,
 kad se vraæam nisi budna,
 ne goriš,
 gasne naša zvezda èudna,
 lažna srebrna stvar.
 
 Daleko putujem,
 vetar nudi neke rime,
 kupujem,
 pristaju uz tvoje ime,
 dva-tri stiha na dar.
 
 Ne slušam više šta šapuæes dok snivaš,
 plaši me koga pominješ.
 I sve si dalja, a sve mi bliza bivaš,
 kao da opet poèinje...
 
 Ali me ne voliš,
 to se uvek drugom desi,
 govoriš,
 ali više ne znam gde si,
 da li neko to zna?
 
 Šta sam uradio?
 Kakva tužna humoreska!
 Gradio
 ispod gradova od peska
 dubok bezdan bez dna.