Pjesma:Olivera

Na pragu svojih dvadesetih
 bio sam laka roba,
 bile su moderne barabe onih dana.
 
 Ne želim svega ni da se setim,
 hteo sam, eto, sve da probam,
 zvalo me zabranjeno voæe s raznih grana.
 
 Sad žalim, da,
 al' šta sam znao ja?
 Ti si bila još devojcica.
 Leteo je kao leptir tvoj cuperak.
 
 Drugi bi sve
 imalo smisao,
 drukcije bih život disao
 da sam znao da postojiš Olivera.
 
 Možda sam a da nisam znao
 pred isti izlog s tobom stao,
 možda smo zajedno iz voza negde sišli?
 
 Možda si sasvim blizu bila,
 ulicom mojom prolazila
 i možda smo se na trenutak mimoišli?
 
 Sad žalim, da,
 al' šta sam znao ja?
 Ti si bila još devojcica,
 daleko od oga oka i mog pera.
 
 Drugo bi sve
 imalo smisao,
 ne bih svakoj pesme pisao
 da sam znao da postojiš Olivera.
 
 Drugo bi sve
 imalo smisao,
 ja bih iz te gužve zbrisao
 i nikom ne bi bilo jasno šta ja to smeram.
 
 Znao bih gde
 da sebi naðem mir,
 skrio se u tajni manastir
 i cekao da ti odrasteš Olivera.