Pjesma:Odlazi cirkus

Odlazi cirkus iz našeg malog grada
 Širokim drumom što izlazi na most.
 Odlazi cirkus i ja se pitam sada:
 ko je domaæin a ko je bio gost?
 
 Nestaje cirkus u širokoj ravnici.
 U kišnoj noæi za njim se srebri trag.
 Odlazi fakir i artisti na žici
 i tužni pajac što bio mi je drag.
 
 Dal' je sve bilo samo fol?
 Dal' je sve samo jeftin trik?
 Il' sve te maske kriju bol
 i neki sasvim drugi lik?
 
 Prièaæe deca o svetlima arene,
 vežbaæe krišom kod kuæe neki štos.
 Ali veæ sutra, èim proðe neko vreme
 samo æe retko pomišljati na to.
 
 Ostaæe okrugli trag na mestu šatre,
 tu gde se hrvao sa tigrom hrabri grk.
 I par plakata, na njima gutaè vatre
 kome æe klinci veæ nacrtati brk.
 
 Dal' je sve bilo samo fol?
 Dal' je sve samo jeftin trik?
 Il' sve te maske kriju bol
 i neki sasvim drugi lik?
 
 Laku noæ dame i gospodo.
 Eto, i ova predstava je završena.
 Nadam se da ste uživali u njoj.
 Bilo je zadovoljstvo glupirati se za vas sve ove godine.
 Nadam se da æemo se još videti u nekom drugom gradu,
 na nekoj drugoj predstavi,
 u nekom drugom cirkusu.
 
 Odlazi cirkus iz našeg malog grada
 širokim drumom što izlazi na most.
 Odlazi cirkus i ja se pitam sada:
 ko je domaæin a ko je bio gost?
 
 Odlazi cirkus, za sve je bolje tako.
 Mnogi su predstavu shvatili do sad.
 Nove pajace ce masa naæi lako
 jer drugi cirkus ce doæi u naš grad.
 
 Ma sve je bilo samo fol.
 Sve je to samo jeftin trik.
 I sve te maske kriju bol
 i neki sasvim drugi lik.