Pjesma:Ankica

Kroz tanušnu maglu kao zejtin po staklu dan se razliva tih
 Mislim sreda-èetvrtak? Il' veæ neki od njih
 Najtiše što može, ko sa predstave loše, iskradam se iz sna
 Iz ogledala viri jedan stariji ja
 A nad Novim Sadom vetar kinji oblake
 Poèinje još jedan dan bez nje
 
 Drugari u frci, svu su dužni k'o Grci... Krupnih predloga par
 Kad ono? Sto marona do prvog im završava stvar
 Na starom Trgu Slobode veèna revija mode.. I srce trucka na tren
 Neki plešuæi mantil? Ne... nije njen
 A nad Novim Sadom vetar konje propinje
 Prolazi još jedan dan bez nje
 
 Kod Lazice Puža je podnošljiva gužva... Katkad poduprem šank
 I tako... stara garda iz kvarta još se loži na fank
 I poturaju prièe da sve curice lièe kada je èaša pri dnu?
 Pa dobro... Možda jedna na drugu, ali nikad na nju
 A nad Novim Sadom vetar kaèi ordenje
 Prolazi još jedan dan bez nje
 
 I lelujam u centru kao fenjer na vetru... Jesen protresa skut
 Ne vredi... Potrebno je bar dvoje da se ukrsti put
 Zamrzavam sliku na poznatom liku, dok se šunjam u san
 Da ne primete tamo da sam odsutan?
 A nad Novim Sadom primirje
 Prolazi još jedan dan bez nje.