Pjesma:Andjela

Moja je draga veštica... O tom ni reèi nikome
 Na zidu ispod ikone šara srca i slova
 Ume sa retkim travkama... Munðari tajno s èavkama
 U san dozove dobre trolov... I uvek osvane nova
 Kada proðe ribljom pijacom svi šapæu:
 Evo je... Biæe nevolje
 Ali blenu kao pijani njenom podsuknjom omaðijani
 
 Moja je draga najbolja... Anðeo dobrog naboja
 Prošek u nedra prolije... I eto ti èarolije
 Druge mi za èas posade bezbojnu ružu dosade
 Držimo palce Vrag i ja da potraje ta magija
 
 Moja je draga veštica... Uvraèa trista prepreka
 Odavde do Beèkereka... I oko èarde kod Zablja
 Kad se na putu zadržim... Paprenu èorbu zapržim
 Munja se nebom razmaše... kao zlatna sablja
 I samo baja, i na pertle mi vezuje èvorove... Sto sve govore
 Al' dok mirno spava pošten svet... Dugo se mirimo...
 To je tek vatromet