Pjesma:Naposletku
Kredit:Goran Stefanovic
E-mail:

   |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |
 E--------------------|-3---2---5---3---|-------------------|-----------------|
 B--------1-------4---|-----------------|-------1-------4---|-5---------------|
 G------0-------2-----|-4---2---5---4---|-----0-------2-----|---4---2---------|
 D----2-----2s4-----4-|-----------------|---2-----2s4-----4-|-----5---2-------|
 A--0-----------------|-----------------|-0-----------------|-----------------|
 E--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
 
 
    Em                  Am7                 D                 G       B7
    |     |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
 E--------3---7-------|---------3-------|-----------5-------|-----------------|
 B----------------5---|-----1---------1-|-------7-------7---|-----3-------4---|
 G------------------4-|-------0-----0---|-------------------|---4-----------2-|
 D----2s5---5---5-----|---2-------2-----|-----7---7---7---7-|-----------4-----|
 A--------------------|-0---------------|-2s5---------------|---------2-------|
 E--0-----------------|-----------------|-------------------|-3-----3---------|
    Naposletku ti si dobro znala ko sam ja, otkud sad te suze moja mila
 
 
    Em                  Am7               B7                Em
    |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
 E--------3---7-------|-----3-2---------|-----------------|-----------------|
 B----------------5---|---------1-----1-|-----4---2---4---|-5---------------|
 G------------------4-|-------------0---|-------2---2---2-|---4---2---------|
 D----2s5---5---5-----|---2-------2-----|---4-------------|-----5---2-------|
 A--------------------|-0---------------|-2---------------|-----------------|
 E--0-----------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
    Rekla si da se za tocak bršljen ne hvata, zalud izgužvana svila
 
 
    Em                  Am7                 D                 G       B7
    |     |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |     |   |   |   |
 E--------3---7-------|---------3-----3-|-----------5-------|-----------------|
 B----------------5---|-----1-----------|-------7-----------|-----3-------4---|
 G------------------4-|-------0-----0---|---------------5---|---4-----------2-|
 D----2s5---5---5-----|---2-------2-----|-----7---7-------7-|-----------4-----|
 A--------------------|-0---------------|-2s5---------5-----|---------2-------|
 E--0-----------------|-----------------|-------------------|-3-----3---------|
    To je tako, ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledecem bregu
 
 
    Em                  Am7               B7                Em
    |     |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
 E--------3---7-------|-----3-2---------|-----------------|---------0-------|
 B----------------5---|---------1-----1-|-----4---2---4---|-----------------|
 G------------------4-|-------------0---|-------2---2---2-|-------0-------0-|
 D----2s5---5---5-----|---2-------2-----|---4-------------|-----2-------2---|
 A--------------------|-0---------------|-2---------------|---2-------2-----|
 E--0-----------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
    Okopnice moj otisak na tvom jastuku, još kako, kao jezuška u snegu
 
 
    |   |     |   |     |   |   |   |     |   |     |   |     |   |   |   |
 E--------------------|-3---2---5---3---|-------------------|-----------------|
 B--------1-------4---|-----------------|-------1-------4---|-5---------------|
 G------0-------2-----|-4---2---5---4---|-----0-------2-----|---4---2---------|
 D----2-----2s4-----4-|-----------------|---2-----2s4-----4-|-----5---2-------|
 A--0-----------------|-----------------|-0-----------------|-----------------|
 E--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
 
 
 
 Razlaganje u strofama ide otprilike ovako (uz improvizacije):
    Em                Am7               D7                G       B
    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
 E----------0-------|---------0-----0-|-----2---2---2---|-----3-------2---||
 B------0-----------|-----1-----------|-------1-------1-|-------0---------||
 G--------0-------0-|-------0-----0---|---2-------2-----|---------------4-||
 D--------------2---|---2-------2-----|-0---------------|-----------4-----||
 A----2-------2-----|-0---------------|-----------------|---2-----2-------||
 E--0---------------|-----------------|-----------------|-3---------------||
 
 
    Em                Am7               B7                Em      B
    |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
 E----------0-------|---------0-------|---------2-------|---------0-------||
 B------0-----------|-----1---------1-|-------4---------|-----0-----------||
 G--------0-------0-|-------0---------|-----2-----2-----|-------0-------0-||
 D--------------2---|---2---------2---|---4---------4---|-------------2---||
 A----2-------2-----|-0---------0-----|-2-------------6-|---2-------2-----||
 E--0---------------|-----------------|-----------------|-0---------------||
 
 
 
 Em                       Am7
    Razbicu gitaru, crn je mrak ispunjava
 
 D7                       G      B
    Odavno se svoje pesme bojim
 
 Em                    Am7
    Pomera u meni neke gene Dunava
 
 B7                  Em
    A ja tecem i kad stojim
 
 
    Ali opet da l' bi ikad bila moja ti
    Da sam vojnik u armiji ljudi
    Rekla si da baš ne umem novce brojati
    I da je ništa sve što nudim
 
 
 Am7           B7          Em           C
    Naposletku ti si navek znala da sam svirac
 
 D7                     G       B7
    Brošic što se teško pribada
 
 Am7           B7      Em         C
    Da me može oduvati najblaži nemirac
 
 Am7                       B7                  Em
    Da cu u po reci stati, da se necu osvrtati nikada
 
 
 Solo na violini preradjen za gitaru
    Em
    |       |       |            |             |       |           |       |
 E-----------------------------11-12----|---------------------------------------|
 B--------------------------12-------12-|-13---------12-10----------------------|
 G--------------------11-12-------------|------------------12-11-------8---11---|
 D--------------13-14-------------------|--------------------------9------------|
 A--------------------------------------|---------------------------------------|
 E--------------------------------------|---------------------------------------|
 ...nikada
 
 
     |           |          |       |          |        |         |         |
 E-------------------------------------|------14-------12-----------------------|
 B----10b13-----12-10-12---------------|--------------------15--------12---13---|
 G9------------------------------------|-14----------------------14-------------|
 D-------------------------------------|----------------------------------------|
 A-------------------------------------|----------------------------------------|
 E-------------------------------------|----------------------------------------|
 
 
  
 E-------------------12----13s10-------------------|-------------15-------------|
 B--12---------13h15----15-------13-12-------------|---------------19----16--19-|
 G-------------------------------------13----11-13-|14------16-17-----16--------|
 D----------------------------------------14-------|----------------------------|
 A-------------------------------------------------|----------------------------|
 E-------------------------------------------------|----------------------------|
 
 
 
 E-----20-------19-17--------17-|-20-19-17-20s17-15----17-------19-----------15-|
 B17------------------20--------|-------------------19----20-19-----------------|
 G------------------------------|----------------------------------15-16-17-16--|
 D------------------------------|-----------------------------------------------|
 A------------------------------|-----------------------------------------------|
 E------------------------------|-----------------------------------------------|
 
 
     |       |       |       |
 E-----------------------------------||
 B--17-------------------------------||
 G-----------------------------------||
 D-----------------------------------||
 A-----------------------------------||
 E-----------------------------------||
 
 
    Redjaš po vitrini fini porculanski svet
    Al' ja sam figurica bez žiga
    Pazi, to je bajka što ti pada na pamet
    Fali ti baš ovaj cigan
 
    Ne dušo, tek u jesen otkriju se boje krošanja
    Sve su slicne u leto zeleno
    Naposletku ti si dobro znala ko sam ja
    Cemu suze lepa ženo
 
 
    Draga moja ti si navek znala da sam pajac
    Moj je šešir šatra obicna
    Usne tice rugalice a u oku tajac
    Da sam kaput sa dva lica, da sam gospon propalica obicna
 
 
 [Brži deo]
 
    Naposletku ti si navek znala da sam svirac
    Da je nebo moja livada
    Da me može oduvati najblaži nemirac
    Da æu u po reci stati, da se necu osvrtati nikada
 
 
 [Solo na violini; mrzi me da skidam, možda ga pošaljem neki drugi put]
 
 
 [Ponovo spori deo]
 
    Da cu u po reci stati, da se neæu osvrtati
 
 
 Akordi:
 C:   x 3 2 0 1 0
 D7:  x x 0 2 1 2
 Em:  0 2 2 0 0 0
 G:   3 2 0 0 0 3
 Am7: x 0 2 0 1 0
 B7:  x 2 4 2 4 2