Pjesma:Ljudmila
Kredit:
E-mail:

Intro: Cm D7 Gm Dis
 Cm, D7, Gm
 
 Gm
 Spalio je juli seno... A Tisa nezapamceno 
    Cm
 opala...
 F
 I otkrila sprud kraj šlepa ko stvoren za 
      B        D7
 njena lepa stopala...
 Gm
 Stari joj je bio ladjar, polurumun- 
      Cm
 polumadjar, besni ker...
 Dis      D7
 Prema meni nikad zao, nekako je znao 
       Gm
 da mu volim kcer...
 Bodom sitnim kao prezla moje je ime izvezla stidljivo...
 Plavim koncem na gacice i pod karner spavacice... Jedva vidljivo...
 
 Skrila camac mlada trska koju možeš sa dva prsta poviti...
 Molila se Bogu Suše da što duže ne da 
        G
 im otploviti...
 
    Cm       D7
 Tu noc je Tisa nadošla...
    Gm         Dis
 A na Njoj nošnja raskošna...
        F
 Samo sandalice, prstencic...
       B      D7
 I u kosi vencic od ivanjskog cveca...
          Cm        D7            Gm
 Pa ipak, nije nesreca što me se ona ne 
  Dis
 seca...
 
 Ma, kakvi...
 Cm         D7            Gm
 Nesreca je što se ja nje secam...
 
 Nastavila voda rasti... Nije htela naglas kasti, a znala je...
 Drugog jutra sve po starom...
 Al nikad da s ladje garov zalaje?
 Zaklela me da je cekam... Da ce me se cela veka secati...
 Na promaji žar malakše... Ima l' išta lakše neg obecati?
 
 Noc kad je Tisa nadošla...
 Na njoj nošnja raskošna
 Samo sandalice, prstencic
 I u kosi vencic od ivanjskog cveca
 Nije nesreca što me se ona ne seca
 Ma kakvi, nesreca je što se ja nje secam