Pjesma:Jednom su sadili lipu
Kredit:
E-mail:

C  Em  Am  F  G  C  Em  Am  F  G  C  G
  
           C      Em  Am        G            F          C
 Jednom su sadili lipu stari Nestorov, gos'n ^eda i jo{ jedan
         C          Em    A         G           F          C
 Bio sam novi u tom stripu kom{ijin mali kog su pustili da gleda
          Dm               F                 C
 Stari Nestorov potpaliv{i korov tad re~e mi "Ti si mlad,
               G
 Ti }e{ dospeti za taj hlad"
  
    Jednom sam voleo zbilja mislim na ljubav pravu {a{avu i silnu
    Vozio hiljadu milja ko onaj ru`ni Francuz u prelepom filmu
    Vukle me {ine pod to~ak ma{ine, al' ona me spasila
    Sve je druge ugasila
  
 F   CG               C     GF
 Hej,  sve to do|e na svoje,
                C
 Odavno pravila znam
              G
 Samo tuge se broje
 E                  F              Dm
 Hej, opet tornjevi tuku na Svetog Luku
          C                      G
 Jesen je kriva, uvek me rasturi siva
  
    Jednom je pro{la kraj mene sa tipom kog sam znao taman da se javim
    Skrila je pogled na vreme al' sasvim dovoljno za `ur u mojoj glavi
    Bezvezno zdravi i klimanje glavom i sve {to vec sleduje
    Neka, lutko, u redu je
  
    Hej, sve to do|e na svoje
    Odavno pravila znam
    Samo tuge se broje
    Hej, opet tornjevi tuku na Svetog Luku
    Jesen je kriva, uvek me rasturi siva
  
    Jednom su palili li{}e sa one lipe dim je leteo do neba
    Na kom su, nema ih vi{e, Stari Nestorov, gos'n ^eda i jo{ jedan
    Tko nije drvo razumeo prvo, pa tek onda sadio
    Taj nije ni{ta uradio
  
 C F        C   G
 I shvati}e kad-tad
                  C
 Da ne zna {ta je hlad...