Pjesma:Regruterska
Kredit:Goran Stefanovic
E-mail:profa@tesla.rcub.bg.ac.yu

Uvod
    C                                 G
    |       |       |       |         |       |       |       |
 E------0---0-----------0-3-1---0---|-3---------------------1-0-------|
 B--------3---1---------------1---1-|-3-3-3-1-3-----------3-----0-3---|
 G--------------0-------------------|-0---------0-------------------0-|
 D----2-----------2---2-------------|-0-----------5-4-2---------------|
 A--3---------------3---------------|-2-----------5-4-2-2-------------|
 E----------------------------------|-3-----------3-2-0---------------|
 
 
    Asus4   Am      Am/F              E
    |       |       |       |         |       |       |       |
 E------------------------0---------|-------------0---0---------------|
 B--3-1-1-0-1---------------1-------|---------0---0---0---------------|
 G--2---------2---------2-----------|-----1---1---1---1---------------|
 D--2-----------2-----2---------2---|-----2---2---2---2---------------|
 A--0-------------------------------|---2-------------2---------------|
 E----------------0-1---------1---1-|-0-----0---0---0-0---------------|
 
 
 
 Am    4X
 
 Am
 Sine moj ti se majke secaš nejasno
 
 Dobre senke iznad kolevke
 
                         Dm (bas: D C B C)
 Poè'o si da pamtiš prekasno
 
                      E
 Osluškujem lepet anðela
 
                          Am     E
 Znaæu valjda da je nadjem ja?
 
 
 Mani me, naš sam dom k'o cergu selio
 Tepanja na vino mirišu
 Njene stvari sam razdelio
 Svaki praznik minu cuteci
 Sebi nisam znao uteci
 
 
 C
 Stade sve samo život proðe
 
 G
 Sine moj oci, njene plave
 
 Am
    Stiže dan da u vojsku podješ
 
 E
    Cudni se ovde sveci slave
 
 
 Sine moj kako da te pustim?
 Ti si sve što mi od nje osta'
 Di ceš s tim trepuškama gustim?
 Život baš ne zna šta je dosta
 
 
 Ma slušaj njih što uz bojni poklic legaju
 Pevaju u slavu noževa
 Pevaju pa onda begaju
 Pošlo vreme s goreg na gore
 Razigralo one najgore
 
 Sine moj gajde ce ti baba kupiti
 Tamburu sa ticom sedefnom
 Cure ce pred kucom pupiti
 Nek se šorom digne prašina
 Kad bataljon suknji maršira
 
 
 Stade sve samo život proðe
 Sine moj oci njene plave
 Stiže dan da u vojsku podješ
 Lumpuju usijane glave
 
 Sine moj sve su to barabe
 Ne dam ja mog spomenka bokor
 Derane drž' se tvoga babe
 Nisi ti za taj jad i pokor bre
 
 
 Solo na trubi, preradjen za gitaru:
     C
     |        .     |   .   |    .     |   .
 E--12-13-13h12----12-----------12-15-13-----12-|
 B--------------15------------------------------|
 G----------------------------------------------|
 D----------------------------------------------|
 A----------------------------------------------|
 E----------------------------------------------|
 
     G
     |     .     |   .   |    .     |    .
 E--15-----------------------15-13-12--------|
 B-----15-15-13-15----------------------15---|
 G-------------------------------------------|
 D-------------------------------------------|
 A-------------------------------------------|
 E-------------------------------------------|
 
     Am
     |        .     |   .   |    .     |    .
 E---------------------------------12-----------|
 B--15-13-15p13-12-13-----------13----15---13---|
 G----------------------------------------------|
 D----------------------------------------------|
 A----------------------------------------------|
 E----------------------------------------------|
 
     E
     |    .     |    .     |     .     |     .
 E---------------------12-15-13-13-12-12----------||
 B--12---12-13-15---15-------------------15-13-15-||
 G------------------------------------------------||
 D------------------------------------------------|| do kraja pesme
 A------------------------------------------------||
 E------------------------------------------------||
 
 
 Akordi:
 C:  x 3 2 0 1 0
 Dm: x x 0 2 3 1
 E:  0 2 2 1 0 0
 G:  3 2 0 0 0 3
 Am: x 0 2 2 1 0